Kancelaria windykacyjna w sporze z dłużnikiem

Obsługa wierzytelności może przebiec na trzy różne sposoby. W pierwszym kroku sięga się po windykację polubowną - na tym etapie prowadzimy negocjacje z dłużnikami, którzy otrzymują szansę spłacenia starej pożyczki, poprzez zaciągnięcie nowej. Jeśli te działania okażą się nieskuteczne, pozostaje jeszcze windykacja sądowa. W przypadku stwierdzonej winy kredytobiorcy, zostaje on obciążony nakazem zapłaty lub wyroku. W ostateczności wszczyna się postępowanie egzekucyjne i składa całą sprawę u komornika. Więcej informacji o przebiegu postępowania mogą Państwo uzyskać w naszym biurze w Warszawie.