Metoda TMS

Zaburzenia psychiczne mogą być leczona na różne sposoby, niektóre przypadłości wymagają terapii oraz stosowania środków farmakologicznych. W przypadku depresji opornej na leczenie stosuje się metodą jaką jest Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna. Terapia ta polega na wysyłaniu ustalonych sygnałów, które docelowo wpływają na daną cześć mózgu pacjenta. Metoda ta może być również stosowana w przypadku zaburzeń kompulsywno-obesyjnych, depresji, zaburzeń dwubiegunowych, stresu pourazowego oraz szumów usznych.