Kontrola systemów IT

W celu zapewnienia najwyższej ochrony przed cyberprzestępcami, prowadzimy Testy penetracyjne, polegające na monitorowanym atakowaniu aplikacji i stron internetowych naszych Klientów. Dzięki nim możliwe jest wykrycie słabych punktów prowadzonych systemów. Po każdym przeprowadzonym teście, przygotowywany jest raport z zalecanymi środkami zapobiegającymi realnemu zagrożeniu. Ponadto, zapewniamy pełną dyskrecję i możliwość przeprowadzenia testu zarówno przy udziale administratorów, jak i bez ich wiedzy.