Nadzór przy budowie

Przedsiębiorstwo świadczy wsparcie w zakresie, jakim są prace archeologiczne. W przypadku budowy, renowacji czy jakichkolwiek innych prac, które odbywają się na terenie, na którym możliwe jest znalezienie starych przedmiotów lub fragmentów budowli, konieczne jest zatrudnienie specjalisty. Będzie on sprawował nadzór i dopilnuje, aby w razie jakichkolwiek znalezisk wszystko przebiegło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Firma może prowadzić prace na terenie całej Polski, każdy więc może zwrócić się do nas o pomoc.