Szkolenia ISO 9001

System zarządzania jakością ISO 9001 należy do grupy norm ISO 9000:2000. System zarządzania jakością ISO 9001 może być wprowadzany w dowolnych przedsiębiorstwach bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, ponieważ system zarządzania jakością ISO 9001 jest systemem dotyczącym samego procesu zarządzania a nie produkcji czy świadczenia usług. Koncepcja ISO opiera się na podstawowych zasadach, takich jak zorientowanie na klienta, konieczność zaangażowania w procesy całej kadry przy jednoczesnej odpowiedzialności kadry kierowniczej za wyznaczenie kierunku rozwoju organizacji oraz sposobów zarządzania, traktowanie procesów jako elementy jednej złożonej całości, ciągłe doskonalenie, opieranie się na przeanalizowanych i pewnych informacjach czy obustronne korzyści wynikające ze współpracy z dostawcami. Są to najważniejsze elementy SZJ. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań odnośnie systemu, wszelkich informacji udzieli pełnomocnik ISO. Pełnomocnik ISO to osoba, która przeszła odpowiednie szkolenia oraz posiada wszelkie informacje konieczne do wprowadzenia norm ISO w firmie, prowadzenie dokumentacji w księdze jakości oraz prowadzenie audytu celem sprawdzenia skuteczności norm ISO. Pełnomocnik ISO będzie miał możliwość przeprowadzania szkoleń w swojej firmie w zakresie ISO 9001. Wszystkie szkolenia powinny być nieodpłatne i dostępne dla wszystkich pracowników firmy, w której wdrożone jest ISO 9001. Szkolenia to przede wszystkim możliwość poznania systemu zarządzania, jaki jest stosowany w przedsiębiorstwie, zebrania informacji na temat samego ISO 9001 oraz sposobów weryfikacji skuteczności stosowanych procesów. Norma ISO 9001 (szkolenia z tej dziedziny prowadzone są przez wykwalifikowane osoby, które posiadają dogłębną wiedzę na temat zespołu norm systemu zarządzania jakością ISO) wymaga przeprowadzania audytów w instytucjach, które wprowadziły ten system zarządzania jakością do swoich procesów. Dzięki temu mogą one utrzymać certyfikat systemu zarządzania jakością ISO oraz zauważyć, które elementy wymagają wprowadzenia poprawek oraz czy podjęte do tej pory działania są odpowiednio przygotowane i wdrożone. Dzięki temu istnieje możliwość ciągłego doskonalenia się oraz sprawdzania czy wdrożone zmiany przyniosły oczekiwane efekty.Jakość ma obecnie kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsiębiorstwa na rynku.