Dominika Byrska

Dominika Byrska Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowej zajmuje się pomocą prawną i przygotowywaniem operatów szacunkowych, które określają wartość nieruchomości wchodzących w skład majątku pozostawionego poza granicami Rzeczypospolitej w wyniku II wojny światowej oraz związanymi z nią zmianami granic. Zwyczajowo ta grupa budynków i parceli jest określana jako mienie zabużańskie. Aby dokonać właściwej wyceny konieczne jest uwzględnienie stanu nieruchomości w momencie jej pozostawienia oraz poziomu cen w dniu sporządzania operatu.