Jednostki naukowe

W ramach placówki funkcjonują poszczególne instytuty, które specjalizują się w danej dziedzinie naukowej. Na Laboratoria badawcze składają się zatem jednostki odpowiedzialne za analizy mikrobiologiczne, jakości papieru oraz wyrobów włókienniczych. Ponadto działają zespoły zajmujące się testowaniem materiałów oraz opakowań jednostkowych i transportowych. Zakład posiada odpowiednie certyfikaty, który wydaje Polskie Centrum Akredytacji. Z wyników naukowych korzysta przede wszystkim branża wojskowa, tekstylna, polimerowa oraz meblowa.