Wsparcie z zakresu przymusowych świadczeń pieniężnych wobec państwa

Można stworzyć w przedsiębiorstwie osobny dział lub outsourcingować tę cześć prowadzenia działalności. W przypadku zdecydowania się na drugą opcję - kancelaria prawa podatkowego w Warszawie oferuje swoje usługi z zakresu doradztwa obejmującego przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące przymusowych świadczeń pieniężnych na rzecz państwa, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo firma zapewnia wsparcie w trakcie kontroli oraz postępowania przed odpowiednimi organami karno - skarbowymi.