Centrale do biur

Przy prowadzeniu biura i zarządzaniu zespołem najistotniejsza jest sprawna komunikacja. W naszym sklepie zaopatrzysz się w sprzęt, który pozwala na przeprowadzanie wielu połączeń w tym samym czasie bez doprowadzenia do spięcia. Centrala VoIP łączy całą infrastrukturę telefoniczną w jednym miejscu. Jednoczy ona telefony analogowe i mobilne, pozwala na komunikacje zewnętrzną i wewnętrzną za pomocą połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych, konfigurację aplikacji, wysyłania obrazów i nagrań dźwiękowych.