Turnus dla dobrego samopoczucia

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, z kłopotami ze wzrokiem, słuchem, z cukrzycą, padaczką bądź wieloma innymi schorzeniami powinny od czasu do czasu brać udział w turnusie rehabilitacyjnym. Wypoczynek połączony z leczeniem daje bardzo pozytywne skutki. Polecamy serwis internetowy Centrum Wczasów z Krakowa, który oferuje usługi wielu ośrodków sanatoryjnych. W cenach pobytu klienci mają dostęp do badań i opieki lekarskiej, zabiegów leczniczych dobranych do potrzeb, wyżywienie. Zapraszamy.