Szkolenie z egzekwowania należności

Czasami zdarza się, że w ramach działalności biznesowej konieczna jest windykacja niespłaconych przez dłużnika należności. Nasza firma pragnie wyjść naprzeciw przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, oferując na terenie Warszawy szkolenia z dochodzenia przysługujących im należności. Podczas warsztatów poruszamy tematykę właściwie prowadzonych negocjacji oraz mediacji między stronami. Przedstawiamy także wykorzystanie różnych technik argumentacyjnych. Nasze warsztaty kierujemy zarówno do osób prywatnych jak i przedstawicieli firm.