kancelaria kanoniczna Warszawa

Nie każdy jest świadomy tego, iż rozwód kościelny w świetle prawa kanonicznego nie istnieje. Jednak w przypadku bardzo precyzyjnie określonych okoliczności, możliwe jest rozpoczęcie procesu, który zmierza do unieważnienia związku sakramentalnego. W takich sytuacjach należy sporządzić skargę powodową, która zostaje przedstawiona Trybunałowi. Musi ona zawierać dokładny opis sytuacji oraz konkretnie przygotowane argumenty. W takich przygotowaniach pomogą państwu nasi pracownicy. Zadbamy o poprawność merytoryczną oraz językową. Kancelaria kanoniczna w Warszawie - zapraszamy.