Układ odzyskiwania ciepła

W wielu zakładach przemysłowych oraz miejscach użyteczności publicznej preferowane jest jednoczesne wytwarzanie energii wraz z wykorzystaniem ciepła. Takie instalacje energetyczne mają zastosowanie w elektrociepłowniach, oczyszczalniach ścieków, zakładach przemysłowych oraz w obiektach sportowych. Agregat kogeneracyjny bazuje na silniku spalinowym, generatorze przemiennego prądu, wymiennikach ciepła i odpowiednio dostosowanych sterownikach. Odzyskane w ten sposób ciepło wykorzystywane jest do kolejnych procesów technologicznych lub do ogrzewania budynków.