kancelariadrozdowski.pl

Współczesne realia rynkowe wymagają aby relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a osobami w nim zatrudnionymi były jasno określone i miały swoje podparcie w stosownych aktach normatywnych i kodeksach. Kancelaria prawa pracy i BHP Witold Drozdowski zajmuje się udzielaniem porad, sporządzaniem opinii i dokumentacji, a także reprezentowaniem procesowym, zarówno przedsiębiorców, jak i też osób zatrudnionych. W ramach stałej współpracy z firmą, przekazujemy także informacje o ważnych zmianach w przepisach w tej materii.