Cyfryzacja nauczania

Nauczanie i zdobywanie wiedzy wchodzi na wyższy poziom. Wszystkie zdigitalizowane materiały pochodzące z bibliotek, szkół, czy uniwersytetów będą dostępne w jednym miejscu. Przez zastosowanie typu chmurowego dzieci i młodzież nie będą musiały nosić plecaków do swoich szkół, przekazywanie informacji stanie się prostsze, a po zakończonych zajęciach z wiedzy i zasobów szkolnych można korzystać w domu. System informatyczny dla uczelni to rozwiązanie, które pozwoli na dostęp do wszelkich materiałów wszystkim zainteresowanym, a zintegrowana technika pozwoli na łączenie się z tablicą w sali zajęciowej, czy z komputerem w mieszkaniu.