Tworzyć plakaty

Jednym z najbardziej znanych i cenionych polskich artystów, tworzących plakat autorski, jest Henryk Tomaszewski. Jego plakaty mają niepowtarzalny styl, rozpoznawalny na pierwszy rzut oka. Znajdują się w wielu kolekcjach, zarówno muzealnych, jak i prywatnych, na całym świecie. Plakat autorski Tomaszewskiego mają w swoich zbiorach między innymi Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w São Paulo, Museum für Gestaltung w Zurychu i Museum of Modern Art w Toyama. Henryk Tomaszewski warsztatu uczył się w Szkole Przemysłu Graficznego w Warszawie, gdzie zdobył zawód rysownika litografa. Już na studiach zaczął tworzyć plakaty, stopniowo doskonaląc swoje umiejętności. Zwrotem w jego karierze były pierwsze nagrody na Międzynarodowej Wystawie Plakatu w Wiedniu w 1948 roku. To wydarzenie wpłynęło na popularność nie tylko samego Tomaszewskiego, ale całej grupy artystów tworzących plakat autorski . W latach sześćdziesiątych XX wieku uformowała się grupa artystów – plakacistów, nazwana Polską Szkołą Plakatu. Plakat przez nich tworzony zdobywał najważniejsze nagrody na międzynarodowych wystawach i konkursach i cieszył się na świecie niebywałą popularnością. Do grupy tej należeli, poza Henrykiem Tomaszewskim, między innymi Jan Lenica, Franciszek Starowieyski, Jan Młodożeniec, Waldemar Świerzy i Wojciech Fangor. Wymienieni artyści tworzyli plakat o tematyce kulturalnej, w szczególności plakaty filmowe, do przedstawień teatralnych i operowych, widowisk cyrkowych i koncertów różnych gatunków muzyki. Plakat Polskiej Szkoły Plakatu wyróżniał się specyficznym potraktowaniem tematu, nowatorskim liternictwem i szczególnym jak na owe czasy nowatorstwem formy graficznej. Wracając do Henryka Tomaszewskiego, to poza plakatem tworzył on również ilustracje książkowe, rysunki satyryczne a także scenografie teatralne. W latach pięćdziesiątych był głównym scenografem teatru Syrena w Warszawie, gdzie stworzył oprawę dla wielu udanych przedstawień. Warto podkreślić także pedagogiczne dokonania Henryka Tomaszewskiego. Przez ponad 30 lat prowadził on pracownię plakatu na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jej sława szybko rozprzestrzeniła się poza granice Polski i do Tomaszewskiego przyjeżdżać zaczęli studenci z całego świata.