Konsultacje z zakresu prawa rodzinnego

Jesteśmy uprawnieni do reprezentacji Klienta w sądzie w sprawach dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego, zarówno przy postępowaniu polubownym jak i w przypadku procesu. Nasza kancelaria pośredniczy w sporach o Podział majątku po rozwodzie. Udzielamy porad prawnych w przypadku problemów i niejasności dotyczących rozpraw o przysposobienie lub ustanowienie opieki. Prowadzimy konsultacje z zakresu dochodzenia i egzekwowania alimentów. Jesteśmy upoważnieni do udzielania pomocy prawnej w przypadku oskarżenia nieletnich o czyny zabronione i demoralizację małoletnich.