Psychoterapie indywidualne

Po przeprowadzeniu wywiadu psycholog wybiera metodę, która definiuje jego dalsze działania wobec klienta. Terapia behawioralno-poznawcza jest jedną z nich. Skupia się ona na określeniu i realizacji ustalonych wspólnie celów za pomocą między innymi dialogu sokratejskiego, zapisu myśli lub psychoedukacji. Innym jej elementem jest przeniesienie uwagi klienta na teraźniejszość. Stosuje się ją w przypadkach depresji, lęków społecznych i napadowych oraz zaburzeń odżywiania. Na niektórych zasadach tego działania bazują inne metody pracy z klientem.