Egzekucja długu

Wiele osób zastanawia się, co zrobić w sytuacji, gdy od dłuższego czasu nie mogą porozumieć się z dłużnikami w kwestii spłaty wierzytelności. Gdy dłużnik odrzuca propozycje polubownego załatwienia sprawy, a ponadto unika kontaktu z wierzycielem, sprawę można zgłosić do sądu. Wówczas w postępowaniu sąd może wydać nakaz spłaty zadłużenia w postaci tzw. tytułu wykonawczego. Z nim można już udać się do kancelarii. Komornik Sądowy Krzysztof Ścibich w Bydgoszczy prowadzi postępowania na terenie miasta Bydgoszcz oraz gmin ościennych.