Pomoc prawna

Usługi adwokackie nasza kancelaria świadczy Klientom z całej Polski. Choć z reguły wszelkie spotkania oraz porady mają miejsce w gabinecie pani prawnik w Olsztynie, w określonych przypadkach jest możliwość spotkania się w siedzibie Klienta. Świadczona przez kancelarię pomoc może mieć charakter stały (w przypadku przedsiębiorstw i instytucji) lub inny przy Klientach indywidualnych. Zajmujemy się sporządzaniem niezbędnych pism, reprezentacją Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz udzielaniem porad.