Protetyka w gabinecie Dental One

Brak w uzębieniu to nie tylko problem estetyczny. Pamiętajmy, że w przypadku braku choćby pojedynczego zęba, jego rolę przejmują pozostałe, które zostają narażane na większe siły fizyczne podczas żucia. Dodatkowo wolna przestrzeń w łuku zębowym powoduje stopniowe przemieszczanie się zębów sąsiadujących z luką. W przypadku konieczności usunięcia zęba należy jak najprędzej podjąć leczenie protetyczne. Dental One to stomatolog w Bydgoszczy, który zajmuje się między innymi leczeniem protetycznym. Szczegóły na stronie.